Správa z rokovania ŠK CPM SMF so zástupcami MAMS – Győr, 6. februára 2024

Richard Karnok

Členovia ŠK CPM SMF v zastúpení p. Miloš Baláž, p. Mário Michalovič a p. Zuzana Veverková sa v maďarskom meste Győr stretli dňa 6. februára 2024 s promotérom motocyklových podujatí, ktorý bol poverený jednať v mene MAMS (maďarská motocyklová federácia) v zastúpení pani Adel Kolarowszkej za účelom dohody pre optimálne nastavenie podmienok pre spoluprácu oboch federácií v športovej sezóne 2024 pri organizovaní podujatí pre deti a mládež.

Predmetom jednania bolo zjednotenie technických predpisov a tiež zosynchronizovanie Národných športových predpisov vo všetkých vypísaných triedach Medzinárodných / Národných majstrovstiev SR a cupových súťaží. Je v záujme oboch federácií vytvoriť pre jazdcov prijateľné podmienky, a tým podporiť vyššiu účasť súťažiacich.

Stretnutie sa odvíjalo v priateľskom duchu so súhlasom spolupráce pre rok 2024 a odsúhlasením termínového kalendára, pričom šampionát bude zložený zo šiestich podujatí, z toho tri zorganizuje ŠK CPM SMF a tri sa budú konať pod záštitou MAMS na území Maďarskej republiky:

Testovanie Slovakia Ring: 12.-13.04.
03.-05.05. Brno – len trieda PW50
24.-25.05. Dlhá (+ FIM MiniGP AA)
28.-30.06. Visonta (+ FIM MiniGP AA)
19.-21.07. Kecskemét (+ FIM MiniGP AA)
02.-04.08. Slovakia Ring (+ ME)
16.-18.08. Dlhá
14.-15.09. Visonta
27.-29.09. Brno – len trieda PW50

Všetky dohodnuté úpravy, ktoré budú implementované do NŠP a TP budú po odsúhlasení ŠK CPM SMF v dostatočnom predstihu zverejnené, aj keď nejde o zásadné zmeny.

S nádejou splnenia zámeru o zatraktívnenie športovej sezóny pre jazdcov bude ŠK CPM SMF priebežne informovať o ďalších novinkách.

Zapísala:
Zuzana Veverková – ŠK CPM pre deti a mládež

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *