Registrácia FIM Alpe Adria Mini GP Series MMSR, SC mládeže a Babetta Cup Slovakia Ring 27.-28. 5. 2023

Richard Karnok

Súťažiaci musí byť na podujatie on-line prihlásený najneskôr do 20. 5. 2023 / The competitor must be registered for the event online no later than May 20 2023