Registrácia FIM Alpe Adria Mini GP Series MMSR, SC mládeže a Babetta Cup Slovakia Ring 13.-14. 8. 2022

Richard Karnok

Súťažiaci musí byť na podujatie on-line prihlásený najneskôr do 10. 8. 2022 / The competitor must be registered for the event online no later than August 10 2022

    TRIEDY / CLASSES:

    ----------------------------------------

    PW 50,MiniGP 110,MiniGP 160 junior,MiniGP 160 senior,Ohvale GP2 junior,Ohvale GP2 senior,Pitbike junior,Pitbike senior,Babetta Cup,Voľné jazdy akadémie,

    Motocykel 1 / Motorcycle 1

    Motocykel 2 / Motorcycle 2