Registrácia FIM Alpe Adria Mini GP Series MMSR, SC mládeže a Babetta Cup Slovakia Ring 13.-14. 8. 2022

Richard Karnok

Súťažiaci musí byť na podujatie on-line prihlásený najneskôr do 10. 8. 2022 / The competitor must be registered for the event online no later than August 10 2022