JIMC: dôležitá informácia pre Kecskemét

Richard Karnok

Nasledujúca informácia je určená pretekárom nášho medzinárodného juniorského šampionátu, ktorí sa zúčastnia podujatia v maďarskom Kecskeméte.

V nedávno Zvláštnych ustanoveniach zverejnených maďarským organizátorom sú chybne uvedené ceny štartovného. Ubezpečujeme pretekárov, že výška štartovného bude podľa Národných športových poriadkov, kde je pre jednotlivé triedy uvedená nasledovne:

STREET 30,- EUR
SPORT 35,- EUR
RACING 40,- EUR
OPEN 40,- EUR
JUNIOR A 30.- EUR
JUNIOR B 30.- EUR
SENIOR Open 40 35.- EUR
SENIOR Open 50 35.- EUR
MINI GP 35,- EUR
MINI GP Junior 35,- EUR
MINI GP Pro 40,- EUR
PW 50 20,- EUR
PW Special 20,- EUR

Ďalšia informácia sa týka bodovania a dekorovania:

  • Dekorovanie najúspešnejších pretekárov triedy na stupni víťazov na podujatí prebehne len ak prídu do cieľa minimálne traja pretekári.
  • Body sa však do celkového hodnotenia sa však budú udeľovať aj v prípade, že sa pretekov zúčastní aj jeden jazdec.
  • Majstrovský titul bude v triede udelený len v prípade, že bude v záverečnej tabuľke minimálne šesť pretekárov.

Motosport Agency