Informácie k juniorskému šampionátu JIMC

Richard Karnok

Prinášame vám dôležité informácie k juniorskému šampionátu tried PW50, MiniGP, Scooter a novej triedy Stocksport300, ktoré nám poskytla organizátorská agentúry Motosport Agency.

KALENDÁR PODUJATÍ JIMC 2016

07.-08.05. Kecskemét / HU
18.-19.06. Vysoké Mýto / CZ
09.-10.07. Dunajská Streda / SK
30.-31.07. Kakucs ring / HU
13.-14.08. Dunajská Streda / SK (opačne)
27.-28.08. Vysoké Mýto / CZ

TECHNICKÉ PREDPISY

TP MiniGP 140
TP MiniGP
TP MiniGP Pro
TP PW 50
TP Stocksport 300
TP SC Open
TP SC Racing
TP SC Sport
TP SC Street

ŠTARTOVÉ ČÍSLA

Nasledujúca informácia je určená pretekárom v kategóriách MINI MOTO, PW50, MiniGP, Scooter a SSP 300.
Rezervujte si vopred  štartové číslo do daných tried, využite dvojciferné čísla a čo najskôr odošlite vašu rezerváciu na email tibor.tonka@gutanet.sk v znení: meno a priezvisko jazdca, kategória (napr. PW, MINIGP, atď.) a štartové číslo. Tí jazdci, ktorí mali v daných triedach už pridelené št. číslo v minulej sezóne, potvrďte rezerváciu už prideleného štartovného čísla, prípadne si môžete vybrať z voľných štartových čísel uvedených v priložených tabuľkách, tým sa Vaše pôvodné štart. číslo uvoľní.
Aktualizácia rezervácie štartovných čísel a zároveň aj nominačné listiny budú zverejnené na www.roadracing.sk a www.motosportagency.eu po spracovaní administrátorom.
Štartovné číslo, ktoré si vyberiete, alebo potvrdíte,  budete mať platné po celú sezónu v rámci JIMC 2016.

Št.č. MiniGP
Št.č. Minimoto
Št.č. PW50
Št.č. Sooter
Št.č. SSP300

Dôležité upozornenie:
 PW 50, PW 50 SPECIAL: nemôžu byť rovnaké štartovné čísla daných tried, nakoľko jazdci budú štartovať v spoločnej jazde
MINI GP,MINI GP 140,MINI GP Pro: nemôžu byť rovnaké štartovné čísla daných tried ,nakoľko môžu štartovať v spoločnej jazde
SCOOTER SPORT a STREET: nemôžu byť rovnaké štartovné čísla daných tried ,nakoľko môžu  štartovať v spoločnej jazde
SCOOTER RACING + OPEN: nemôžu byť rovnaké štartovné čísla daných tried ,nakoľko môžu  štartovať v spoločnej jazde
MINIMOTO A+B: nemôžu byť rovnaké štartovné čísla daných tried, nakoľko môžu  štartovať v spoločnej jazde
 SSP 300: taktiež nemôžu mať jazdci danej triedy rovnaké štartové číslo, je možnosť výberu od 1-99, využiť len 2-ciferné číslo

Zdroj: Motosport Agency
Foto: Peter Zorkóczy